І regionalny forum „Żytomierszczyzna - terytorium możliwości”

Maj 16, 2018, m Żytomierz

REJESTRACJA

O Wydarzeniu

І regionalny forum "Żytomierszczyzna - terytorium możliwości" – to miejsce spotkania wszystkich, kto jest zainteresowany w rozwoju i racjonalnym użyciu inwestycyjnego, wytwórczego, technologicznego, przyrodniczego, turystycznie-rekreacyjnego, kulturalnego, bezpiecznego potencjału Żytomierszczyzny.

Cel przeprowadzenia:

Omawianie w trakcie otwartego publicznego dialogu problemów i perspektyw rozwoju Żytomierszczyzny, kształtowania strategii, mechanizmów i instrumentów rozwoju regionu

Demonstracja cech i istniejącego potencjału Żytomierszczyzny w kluczowych zakresach, które dziś i w przeglądowej perspektywie będą określać oblicze regionu

Wykorzystanie Forumu jak jednego z elementów systemy kształtowania pozytywnego imidżu Żytomierszczyzny i dołączania inwestycji do regionu

Rozwój systemu komunikacji przedstawicieli państwowych i prywatnych instytucji, społeczeństwa w celu interpretacji współczesnych tendencji i perspektyw rozwoju regionu.

Format Wydarzenia

1. Ekonomiczny dyskusyjny klub

2. Chodnikowe dyskusje:

 • Sektor produkcyjny
 • Energetyka
 • Sport
 • Turyzm
 • Kultura
 • Edukacja i nauka
 • Rozwój ZWT Żytomierszczyzny

3. Wystawy tematyczne:

 • Agrarny sektor Żytomierszczyzny (agrarne przedsiębiorstwa i przedsiębiorstwa spożywczego przemysłu)
 • Przemysł Żytomierszczyzny
 • Energetyczny sektor Żytomierszczyzny
 • Przyrodniczy i turystycznie-rekreacyjny potencjał Żytomierszczyzny, ludowe rzemiosła i artystyczne remiosła
 • Sektor bezpieczeństwa Żytomierszczyzny
 • Edukacja Żytomierszczyzny
 • Osiągnięcie ZWT Żytomierszczyzny

4. Występ folklorystycznych zespołów obwodu

REJESTRACJAREJESTRACJA

Organizatorzy

Żytomierska obwodowa państwowa administracja

Żytomierska obwodowa rada

Żytomierska miejska rada

Żytomierski nacyonalny agroekologiczny uniwersytet

Kontakty

Dział inwestycyjno-innowacyjnej działalności i zewnętrznych stosunków departamentu ekonomicznego rozwoju Żytomierskiej OPA,

m Żytomierz, ul. Miała Berdyczowska, 25.

e-mail: invest_zt@ukr.net

tel\fax: (0412) 47-46-09


Żytomierski nacyonalny agroekologiczny uniwersytet,

10008, m Żytomierz, Stary bulwar, 7

e-mail: skydanolegV@ukr.net

tel: +38 (050) 288-01-63